Пловдив е домакин на дискусия за сексуалното и репродуктивно здраве: от жени за жени - DC news

Пловдив е домакин на дискусия за сексуалното и репродуктивно здраве: от жени за жени

Ще бъде представена актуална информация по проблема с непроследените бременности на здравнонеосигурените жени

От 11:00 часа в малка конферентна зала в Дом на културата „Борис Христов”, Фондация „Екатерина Каравелова” организира дискусия по темата за сексуалното и репродуктивно здраве на момичетата и жените с експерти и представители на местните и национални власти, институции и гражданския сектор.

Специални участници в събитието ще бъдат д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Диляна Дилкова, член на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ).

Те ще представят актуална информация по проблема с непроследените бременности на здравнонеосигурените жени, семейното планиране в групи със затруднен достъп до здравни услуги и общо за сексуалното и репродуктивно здраве.

Ще бъдат дискутирани и теми, свързани със здравната грамотност, здравното и сексуално образование, превенцията на ранното отпадане от училище, ранните бракове и тийнейджърските бременности, както и нуждата от критично мислене в контекста на фалшивите новини на здравна тема.

„Здраве: от жени за жени vol. 2“ е част от серия дискусии с експерти, с които от Фондация „Екатерина Каравелова“ обсъждат ключови теми като здравеопазване, образование, икономика, политика, екология, медии и миграция през интерсекционална
призма с фокус върху проблемите и нуждите на жените.

За Фондация „Екатерина Каравелова“

Фондация „Екатерина Каравелова“ вече 6 години целенасочено работи за това да има повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на обществото. Фондацията развива дейности в три основни направления „Общност” чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие” чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики” чрез своята застъпническа дейност. Фондацията е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет и на Регионален съвет за развитие на Южен централен регион към МРРБ. 

Top