Пловдив е предложението за основен център на растеж в Южна България

Повишаване на конкурентоспособността е сред приоритетите за развитие на Южен централен район в програмния период 2021-2027 г.

„Пловдив ще бъде предложен за център на растеж и двигател за развитие на Южен централен район в новия програмен период 2021-2027 г.„. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на регионално заседание на Националното сдружение на общините в Република България в  гр. Пловдив  с кметове  и председатели на общински съвети на общините от района.

Tя информира, че са извадени три основни приоритета за икономическото развитие на територията – засилване на конкурентните позиции на района чрез инвестиции във факторите на растежа, подобряване на социалната и екологична среда и устойчивостта спрямо рискове от бедствия и климатични заплахи и по-балансирано териториално развитие и намаляване на вътрешнорегионалните неравенства.

Бе отчетено, че основните проблеми на района са липсата на добри транспортни връзки  в южните и периферни части на района, което води до вътрешнорегионални различия. Сериозен е и проблемът с обезлюдяването на най-южните области.

„За да повишим икономическото развитие, подобрим демографското състояние и изградим по-добра свързаност, даваме възможност в новия програмен период общините да реализират съвместни партньорски проекти“, отбеляза заместник-регионалният министър. 

1 2

Подобни статии

Top