Пловдив готов с проект за подобряване на качеството на въздуха

Зико обсъди с екоминистъра Борислав Сандол мерки за подобряване чистотата на въздуха на среща в столицата

Кметът Здравко Димитров обсъди с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов мерки за подобряване качеството на въздуха. Срещата бе инициирана от кметовете на 4-те най-големи града София, Пловдив, Бургас и Варна. На нея приоритетно бе коментиран първият Национален механизъм за инвестиции в подобряване на качеството на въздуха, който държавата смята да реализира с национално финансиране.

По този начин ще се даде възможност на общините да кандидатстват по основните мерки за подобряване на въздуха с конкретни проектни предложения. Министър Сандов подчерта, че механизмът ще бъде финализиран веднага след приемане на държавния бюджет, а основни приоритети в него ще са подмяната на отоплителни уреди на изкопаеми горива на общински сгради (училища, детски градини, социални и културни институти), облагородяване на междублокови пространства и закупуване на електромобили за почистване и миене на публични пространства.

Всички кметове обявиха своята проектна готовност и подчертаха, че финансирането от националния бюджет ще е ключово през 2022 г., в която още няма финансиране по новата програма „Околна среда“ 2022-2027 г. и по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Община Пловдив има готовност да предложи проекти свързани с озеленяването на нови площи и премахването на т. нар. „кални петна“, заяви по време на срещата кметът Здравко Димитров. Той поясни, че общината вече е картографирала тези площи и те обхващат близо 160 хил. кв. м.

„И в момента работим по обновяване на техническата база на общинското предприятие „Чистота“ и ще продължим със закупуването на съоръжения за автоматично измиване“, обясни кметът, който посочи, че в последните 3 години измитите публични площи са увеличени с 36%.

И четирите най-големи града в България докладваха намаление на средногодишните концентрации на Фините прахови частици в последната година.

Подобни статии

Top