Пловдив на опашката след Варна и Бургас по чужди инвестиции

Пловдив е едва четвъртият град в България,

към който обръщат поглед чуждестранните инвеститори. Това показват данните на Националния статистически институт за 2016 година. Градът под тепетата и областта остават на опашката след столицата, Варна и Бургас, макар да изпреварва София област.

Чужди инвестиции за 1 милиард и 731 милиона евро са вложени в областта до края на 2016 година, сочат данните на Териториалното статистическо бюро, събрани при изследване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в региона. Това е с 8,7% повече, в сравнение с предходната 2015 година.

Най-големи са чуждите инвестиции в индустрията

– 1 341 млн. евро, и в сектор търговия. 159 млн. евро са вложени  в ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.

Чуждите инвеститори са се интересували и от недвижими имоти, като вложенията им там са нараснали с 82.8% в сравнение с 2015 г. и са в размер на 116 млн. евро. С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив, която има около 70% дял от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно с 10.7% и 4.3%.

Леко са намалели разходите за закупуване на дълготрайни материални активи, като общият обем на разходите възлиза на 1 милиард 734 милиона лева. Най-много са инвестирали промишлените предприятия, следвани от тези в сферата на услугите и строителството.

Подобни статии

Top