Пловдив на шесто място по заплати, средната за страната е с близо 200 лв. повече

Преди пловдивска област са София град и област, Варна, Стара Загора и Враца

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за първото тримесечие на 2021 година е 1 265 лева. Това сочат данните на Териториалното бюро на НСИ под тепетата. Това е с 1,4% повече от последното тримесечие на 2020 г., уточняват от бюрото.

Така Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 1 989 лв., а с най-ниска е област Благоевград – 949 лв. Преди Пловдив са също София-област, Варна, Стара Загора и Враца.

Средната месечна работна заплата за страната пък е 15.6% по-висока от тази за област Пловдив, като размерът й за първите три месеца е бил 1 462 лв. – със 197 лв. повече.

За януари средно работещите в Пловдив са получавали 1 260 лв., за февруари – 1 246 лв., а за март – 1 289 лева.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечения“ – с 18.2%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.5%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.2%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 4.2 хил., или с 1.9% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 221 400 души.

Подобни статии

Top