Пловдив на страниците на ЮНЕСКО

Списание „World Heritage Review“ включи Европейската столица на културата в последния си брой за годината

Официалното издание на ЮНЕСКО – „World Heritage Review“ включи Пловдив в последния си брой за годината.

Статията представя града под тепетата като най-старото населено място в Европа, обитавано без прекъсване в продължение на 8 000 години; обърнато е внимание на уникалната култура, архитектура, археология, както и на титлата Европейска столица на културата; важно място в представянето заема Голямата базилика и ролята й за световното културно-историческо наследство, похвалиха се от Общината. През 2018 Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол бяха са включени в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти. Очаква се да станат официално част от Световното културно наследство.

Списанието „World Heritage Review“ излиза четири пъти в годината на английски, френски и испански език. Разпространява се сред членовете на ЮНЕСКО, сред министерства на туризма и културата в цял свят, сред експерти на най-високо световно ниво – посланици, културни институти, лидери на мнение и други.

 

Подобни статии

Top