Пловдив става част от мрежа от книжарници за стари книги по проект „Зелено знание“

Проектът предвижда изграждането на мрежа от книжарници в цялата страна

Сдружение „Зелена България ръка за ръка“ организира събитие за популяризиране на инициативата по проект „ЗЕЛЕНО ЗНАНИЕ”, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждането на мрежа от книжарници в цялата страна, където хората ще могат да даряват старите си книги.

В последствие книгите ще бъдат сортирани и дарявани на читалищни и училищни библиотеки, социални домове и др., а негодните за употреба книги ще бъдат предаване за рециклиране.

Основната цел на проекта е предотвратяване на образуването на битови отпадъци от домакинствата, подготовка за повторна употреба и рециклиране на стари книги.

Подобни статии

Top