Пловдивски училища заменят хартиените учебници с лаптопи

Заместник-кметът Стефан Стоянов не пропусна да отбележи използването на алтернативните методи в началната и предучилищна педагогика в Пловдив – този на Мария Монтесори, при който са включени вече 11 образователни институции, 7 детски градини 2 училища и ясли. Над 110 обучени преподаватели и над 750 обхванати деца, които работят ежедневно в такива групи.

„Резултатите са изумителни от гледна точка на агресията, интеграцията и бързо напредване в силните страни на всяко едно дете. Така изграждаме уверени млади хора и по-отговорно общество“, обобщи Стоянов.

Семинарът се провежда в рамките на три дни в Пловдив, като сред водещите лектори са Елис Скоуп и Рима Шор от Педагогически колеж „Банк Стрийт“, Ню Йорк. Техният акцент е свързан с планиране на посещенията извън училище с учебна цел чрез използване на ресурсите на различни културни и обществени институции.

„Академия за лидери в образованието“ се осъществява в партньорството между „Педагогическия факултет“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, колежа „Банк Стрийт“ и Колумбийския университет.

1 2

Подобни статии

Top