Пловдив застарява, България – също

Продължава намаляването и застаряването на населението в Пловдивска област.

Това показва текущата демографска ситуация в региона. Задържа се и високото равнище на общата смъртност на населението, сочат данните на Териториалното статистическо бюро под тепетата.

Като положителни тенденции през 2018 г. могат да се отчетат положителния механичен прираст и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението, уточняват от Статистическо бюро „Юг“.

668 334 души е било населението на Пловдивска област за 2018 година. В сравнение с предходната година жителите на областта са намалели с 1462-ма  души, а спадът за 10-годишен период е близо 30 000 души.

Хората над 65 година са близо 21% от живеещите в областта. В сравнение с 2001 година този дял е нараснал с 4%. По-голяма част от възрастните хора са жени  (51.9%)  или 377 254, което се обяснява с по-голямата продължителност на живота при тях. Така на 1000 мъже се падат 1081 жени. Децата под 15 години са 15 %, а средната възраст в областта е малко над 43 години.

В градовете живеят 505 663 души, или 75.7% от населението на областта, а в селата – 162 671 души (24.3%).  От Териториалното статистическо бюро допълват, че в трудосопособна възраст са 60.4% от хората в областта.

Населението на България също намалява с 49 995 души на година и е малко под 7 млн. Това обяви председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски по време на представяне на данните за населението и демографските процеси през 2018 г. Стана ясно, че населението на България е било малко над 7 млн. към 31 декември 2018 г., но днес, 12 април то със сигурност е под 7 млн., тъй като темпът на намаляване остава същият, уточниха от НСИ.

73 бебета по-малко са се родили в Пловдивско

През 2018 г. се наблюдава намаление на броя на ражданията в областта и на равнището на раждаемостта. През 2018 г. в област Пловдив са родени 6 372 деца, от които 6 337, или 99.5%, са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 73 деца. Коефициентът на раждаемост е 9.5‰2.

1 2

Top