Пловдивска и хисарска фирми със сертификат клас „А“ за инвестиции от Министерство на икономиката

Министър Борисов подписа шест сертификата за инвестиции на обща  стойност над 110 млн.лв.

Хисарски рехабилитационен център получи сертификат за инвестиция клас „А“, съобщиха от Министерство на икономиката.  „Сенид“ ООД  e отличен за инвестиционния проект „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, гр. Хисаря, област Пловдив.

Рехабилитационният център ще разполага с добре оборудвани лекарски кабинети, както и зали за физиотерапия и лечебна физкултура.  Ще бъдат обслужвани над 55 000 посетители годишно, като за целта ще бъдат разкрити над 120 работни места за високо квалифицирани специалисти – медицински и немедицински персонал. Размерът на инвестицията възлиза на 41 500 000 лв.

Сред сертифицираните проекти е и този на пловдивска фирма – „Агромил България” АД, за инвестиционния проект за изграждане на силозно стопанство за съхранение на стока, състоящо се от шест броя силози в град Пловдив, община Пловдив.   Инвестиционният проект предвижда, също така, изграждане на лаборатория, в която ще бъдат монтирани автоматични машини за взимане на проби, което ще спомогне за бързото приемане на зърното. Размерът на инвестицията, като обща стойност е за 4 510 000 лв. и ще бъдат открити 12 нови работни места.

Сертифицирани са общо 32 проекта от началото на годината досега

Днес министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа общо шест сертификата за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност над 110 млн.лв., които ще разкрият близо 600 нови работни места. Пет от инвестициите – на „Сенид“ ,„ЕЛ БАТ“, „Булпротеин“, „Агромил България” и на „Блокс Груп България“ получават сертификат клас „А“, а шестата инвестиция на „Матега”- сертификат клас „Б“.

Министър Борисов посочи, че от началото на 2020 г. до момента по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност 854.322 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 4074 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, здравеопазване и автомобилостроене.

Икономическият министър подчерта, че 13 проекта са за разширение на съществуваща вече инвестиция, а останалите 19 представляват нови  инвестиционни проекти. Най-голям интерес има в сектор производство – 14 проекта, като 5 от тях осъществяват високотехнологично производство.

Подобни статии

Top