Пловдивска съдийка се пенсионира, наградиха я

Съдия Стела Дандарова получи от ВСС личен почетен знак: първа степен – златен за висок професионализъм

Съдия Стела Дандарова от Апелативен съд – Пловдив се пенсионира поради навършване на 65-годишна възраст. За отличната й работа като съдия, по предложение на председателя на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я награди с „личен почетен знак: първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева, за проявени в работата й висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Стела Дандарова започва работа в органите на съдебната власт в Районен съд – Чепеларе, като в периода от 03.06.1985 г. до 05.03.2001 г. е негов председател. На 05.03.2001 г. встъпва в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, а от  04.03.2009 г. до настоящия момент е съдия в Апелативен съд – Пловдив. Притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

Последната й комплексна оценка е „много добра“. Общият й стаж в органите на съдебната власт е 37 години и 3 месеца.

В годините на работата й като съдия в Апелативен съд – Пловдив Стела Дандарова разглежда основно граждански дела. Доказала се е като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя, с практиката на висшестоящите съдебни инстанции и Европейското законодателство. Винаги се е справяла безупречно с всички правни и практически проблеми и е проявявала инициатива за разрешаването им. Организирала е своевременно разглеждането и решаването на разпределените й дела и е  изпълнява срочно задълженията си. Разглеждала е в кратки срокове множество дела с фактическа и правна сложност, които прецизно предварително е проучвала.

Екипът на Апелативен съд – Пловдив й пожелава здраве, радост и късмет!

Подобни статии

Top