Пловдивска студентка стана стипендиант на фондация „Еврика“

Стела Стойкова от Техническия университет – филиал Пловдив приложи генетични алгоритми в двигателя на електромобил

Когато Стела Стойкова решила да покаже на състудентите си от Техническия университет – филиал Пловдив как действат асинхронните двигатели на спортния електромобил „Тесла Роудстър“ не предполагала, че година по-късно ще направи научен принос в тази област. Един преподавател обаче забелязал задълбочения интерес на момичето. Доцент д-р Васил Спасов, сам работил в областта на моделиране на електромагнитни полета, специализирал след докторантурата си две години в Япония. И научил от японците не само тънкостите на численото моделиране, но и нещо много важно: как да открива и подкрепя талантливи студенти.

После всичко е работа и много работа, която носи на третокурсничката Стела Стойкова престижната стипендия на името на академик Димитър Мишев, присъдена от фондация „Еврика“ . Стипендията е за разработката „Изследване на параметрите на асинхронни двигатели с генетични алгоритми.“

Интересът на пълната отличничка от специалността „Индустриално инженерство“ към асинхронните двигатели идва с личното й убеждение, че те ще станат бъдещето на автомобилната индустрия в света.

Приносът

Ценното в съвместната разработка на доц. д-р Васил Спасов и Стела Стойкова е, че заедно доразвиват научно-изследователска тема, започната от колектив от трима доценти в Техническия университет – филиал Пловдив преди няколко години.

„Данните, които използвахме, са от този изследователски колектив на университета. Това са данни за реални двигатели на американски и български фирми. Резултатите от научната ни работа  представихме в две публикации, издадени в бр. 618 на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering “. Публикациите бяха индексирани в научните бази данни Scopus и Web of Science“ – обяснява студентката.

Генетичните алгоритми са метод, базиран на развитието на човека и генетиката, но приложен в сферата на оптимизацията.  С този метод можем да намерим възможно най-точното решение на оптимизационни проблеми, казва Стела Стойкова. Тя извършва огромно проучване в световната техническа литература, тъй като владее четири езика.

1 2

Подобни статии

Top