Пловдивски депутат иска задължителен приемен ден за кметовете

Славчо Атанасов внася предложение за промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация

„Отношението към хората е най-силното оръжие на един кмет. Неговата власт произлиза именно от гражданите, защото е избран от тях, е не е назначен чиновник. Затова винаги съм имал приемен ден всеки ден и никога не съм си позволявал да се крия от хората и проблемите им. За мен е недопустимо и скандално, когато чувам, че някой кмет е абсолютно недостъпен или неоткриваем и хората с години нямат възможност да се срещнат с него. Това не е отговаря на съвременните схващания за демократично управление и трябва да се промени. И след като има кметове, на които не достига смелост и достойнство да се изправят очи в очи пред хората, които са ги избрали, аз считам за редно и в интерес на гражданите приемният ден в администрацията да стане задължителен“, заявява бившият кмет на Пловдив и настоящ депутат от Обединени патриоти – Славчо Атанасов.

Подумите му това е причината да изготви и внесе в Народното събрание предложение за промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Именно този закон урежда правата и задълженията на кметовете и администрацията в общините.

Предложението на Атанасов предвижда допълнение в точките на член 17,

определящ участието на гражданите в управлението на общината, който ще добие допълнителен нов текст: „За осигуряване на участие в управлението, органите на изпълнителната власт в общината, съответно в района, се определя ден от седмицата за прием на гражданите.“

„Така самият закон вече ще гарантира връзката между избраните кметове и гражданите, която според мен е от основно значение за управлението на една община. Защото достъпът до администрацията означава и контрол от страна на хората върху нейната работа“, добавя депутатът.

По думите му всички признати за успешни кметове на световни мегаполиси – включително кметовете на Москва – Дмитрий Лужков, Ню Йорк – Рудолф Джулиани и Истанбул – Кадир Топбаш, са споделяли, че винаги в работата си са се ръководели от близкия и непрекъснат контакт със своите граждани.

„Аз също съм следвал този принцип като кмет на Пловдив и той се е доказал в практиката. Задължителният приемен ден ще се отнася за всички избираеми кметове – на големите общини, на районните кметства в градовете и кметовете на кметства. Само така ще се промени манталитетът на администрацията и тя ще започне да работи с внимание и грижа към хората“, казва в заключение Славчо Атанасов.

Подобни статии

Top