Пловдивски длъжници платиха близо 1,7 млн. лв. просрочени данъци за месец

Данъчните прилагат нов модел на лични срещи за събиране на закъснели плащания

Националната агенция за приходите Пловдив събра близо 1,7 млн. лева просрочени задължения в рамките на месец в резултат от проведени срещи с лица, с голям размер на дълга. Длъжниците са поели ангажимент за внасяне на още над 10 млн. лв. за данъци и осигурителни вноски в краткосрочен план. Това се дължи на личната ангажираност на директора на ТД на НАП Пловдив – Венелин Найденов в организираните спешни персонални срещи с най-големите длъжници, което доведе до бързи положителни резултати при събирането на публични дългове, съобщават от приходната агенция.

Найденов и г-жа Ставракева – директор на дирекция „Събиране“ са разговаряли с представители на 35 задължени лица в рамките само на двадесет дни като в партньорски дух са обсъдени възможностите за плащане, включително на части. Близо 50% от длъжниците са направили плащане непосредствено преди срещите и са погасили задължения в размер 609 хил. лв.

Платените задължения след срещите, в резултат на поети ангажименти са над 1 млн. лв. Всички лица са поели ангажимент за плащане както на просрочените задължения, така и на текущо възникващите в резултат на подадени декларации.

Срещите с лица със закъснели плащания към бюджета продължават.

Подобни статии

Top