Пловдивски докторант създаде мобилно приложение за диабетици

Докторска дисертация от Техническия университет – филиал Пловдив намира пазар в САЩ

Девет докторанти от престижната специалност „Компютърни системи и технологии“ (КСТ) в Техническия университет – филиал Пловдив представиха разработките си.

Една от дисертационните разработки, дело на Донка Нешева вече има заявен интерес за покупка от пациентски организации в САЩ. Тя е свързана със създаването на платформа за болни от диабет, която да бъде качена на личните им телефони. Целта е да се намерят зависимости между параметрите, които се изследват при диабетиците и възможност да им се предостави съвет, преди да отидат при лекаря.

„Може мобилното приложение да се свърже автоматично с лекаря и да му каже: виж тази картина от данни на пациента, има ли опасност? Програмата може да препоръча на пациентите например спешно да отидат при лекар, или да приемат медикамент, който ще реши притесненията им. Резултатите от тази докторска дисертация ще са публични, защото са платени от републиканския бюджет. Натрупаното ноу-хау от докторанта обаче може да бъде продадено.“, обясни ръководителят на катедра „Компютърни системи и технологии“ доц. д-р Николай Каканаков.

Друга специфична докторантура е свързана с обработка на снимки на слънчевата корона, направени с големия български телескоп в обсерваторията в Рожен. Целта е да се анализират и прогнозират протуберансите, но също така и да се описват събитията, които се случват на нашата звезда. Така се достига до информация за промени в химическия му състав, температурата и други параметри на Слънцето.

Четирима от докторантите в специалност КСТ работят в перспективната насока на големите данни, но от различна гледна точка. Една от докторските дисертации е за събирането на  големи данни от сензори, други – със складирането им. Има и разработки за извличане на определени профили от данните. За петата

В момента екип от катедра КСТ работи с фирма, чийто бизнес е създаването на машини за електропроизводство – клон на Hyudai. Компанията е потърсила от учените в Техническия университет – филиал Пловдив  разработка на система за интелигентно следене на параметрите на произведената и консумираната електроенергия в голям техен обект. И очакват да получат компютърна система, която не само да събира и складира данни, но и да се създават алгоритми за предсказване на съотношенията „потребление-производство“ на енергия.

Екип преподаватели от катедра КСТ в момента подготвя договор с Медицинския университет и Университетската болница в Пловдив. Предмет на договора е проект за събиране и обработка на данни от медицинската апаратура в Клиниката за интензивно лечение.

 

Подобни статии

Top