Пловдивски доцент поема председателството на Българското дружество по белодробни болести

Доц. д-р Владимир Ходжев, дм, е новият председател на Българското дружество по белодробни болести.

Той беше избран на общо събрание, което се проведе по време на VII-мия Конгрес на научното дружество във Варна.

Доц. Владимир Ходжев – един от най-уважаваните белодробни специалисти в България, е началник на Клиниката по пулмология в  УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив  и е ръководител на Секция по пневмология и фтизиатрия към Катедра по вътрешни болести на Медицинския университет . Член е на European Respiratory Society и American Thoracic Society.

Доц. Ходжев оценява работата с младите учени като едно от основните направления, които трябва да развива дружеството в следващите две години.

Само след месец ще има обучителен курс за специализанти от програмата за продължаващо обучение на БДББ. Дружеството трябва да продължи да работи за усъвършенстването и квалификацията на всички белодробни специалисти в областта на пневмологията и фтизиатрията.

Доц. Ходжев подчертава необходимостта от тясно сътрудничество с Медицинските университети в страната и ще работи за разширяване на сътрудничеството с Европейското респираторно общество.

Българското дружество по белодробни болести е единственият представител на научната общност от България, асоцииран член на Европейското респираторно общество.

Top