Пловдивски общински съветник точка по точка за намеренията на Общината

Слави Георгиев изрази позиция и препоръки във връзка с предстоящи консултации на кмета на Пловдив и ОбС

Сливането на общински предприятия отново е на дневен ред в Пловдив. Това става ясно от разпространена позиция на пловдивския общински съветник Слави Георгиев.

Уважаеми пловдивчани, във връзка с предстоящи консултации между кмета на община Пловдив и Общински съвет – Пловдив, предлагам на вниманието ви позициите ми по намеренията на Общината, както препоръки и становища за действия по актуални теми, съобразени с предложения дневен ред, пише Георгиев в социалната мрежа. Публикуваме тезите му по предложенията на общинската администрация:

1.Бюджетът на община Пловдив категорично се нуждае от актуализация. Извънредното положение във връзка с възникналата пандемия доведе до спад в собствените приходи на община Пловдив, като по изнесени данни от ресорен заместник-кмет само за първия месец от извънредното положение спадът се изразява в 8 милиона лева.

2.При разглеждане на бюджет 2020г. на община Пловдив изразих становище, че е необходимо пълно преструктуриране на общинските предприятия и цялата пловдивска икономика. Към настоящия момент на вниманието ни се предлага обединение между ОП “Чистота“ и ОП “Градини и паркове“ с евентуална възможност за вливане в бъдещето предприятие и на дейността на ОП “Дезинфекциозна станция“. Още в месец януари бе видно, че така структурирани разходите на община Пловдив категорично надвишават собствените приходи и че ръководството на общината не може да си позволи лукса да не извърши реформи в собствените си предприятия и администрация. Отчитайки и разразилата се пандемия и допълнителният спад в собствените приходи, необходимостта от преструктуриране се превръща не във важна, а в задължителна част за изпълнение. Твърде е възможно сливането само 2 или 3 общински предприятия да не доведе до особено голям икономически ефект, а да бъде събитие, което чисто формално да покаже на обществеността, че се извършват мерки.

Поради което предлагам община Пловдив, да извърши структурен анализ на всяко едно от своите 14 предприятия. Необходим е цялостен анализ за приходите и разходите на съответните предприятия, тяхната необходимост, начин на управление и най-вече съвпадение на дейности с други предприятия, както и възможността за поемане на тяхната дейност от съществуващи отдели в общината. Необходимият анализ би следвало да се извърши възможно най-скоро и приведен в изпълнение до края на календарната 2020г.

1 2 3 4 5

Подобни статии

Top