Пловдивски прокурор с монография за миграционния натиск - DC news

Пловдивски прокурор с монография за миграционния натиск

Прокурор Владимир Вълев от Окръжна прокуратура – Пловдив с книга за опазване на границите на ЕС от мигранти

Прокурор Владимир Вълев от Окръжна прокуратура-Пловдив издаде първата по рода си монография у нас със заглавие „Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси и опазването на външните граници на ЕС”. Магистратът е доктор по право на Европейския съюз и преподавател в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Монографията е посветенa на предизвикателствата, породени от мигрантския натиск върху Европейския съюз и Република България като външна граница на ЕС. Изследвано е как работи в тази обстановка Фронтекс  – европейската агенция за гранична сигурност и брегова охрана. Обект на анализ са нейните операции, които са от изключителна значимост за ЕС и взаимодействието между  държавите-членки.

„Идеята за единна Европа е исторически феномен, чийто резултат можем да видим днес. Старият континент е територия, която остава желана дестинация за милиони хора. Миграцията е една от големите теми на човешката история и непрекъснат световен процес. Това породи моя интерес към темата, която изследвам години наред“, казва прокурор Владимир Вълев.

Монографията е в обем от 1000 страници, като в нея е включена и съдебна практика на Европейския съд.  Според автора легалните и нелегални преминавания на мигрантите през границата водят след себе си големи предизвикателства, пред които се изправя ЕС.

Владимир Вълев, който по образование е юрист и психолог, е автор и на още много статии, свързани с Европейския съюз и сътрудничеството по наказателни дела. Специализирал е в Европейската правна академия, Агенцията на Европейския съюз за обучение на правоприлагащи органи, Европейската мрежа за съдебно обучение и др.

Монографията „Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси и опазването на външните граници на ЕС” е първата негова книга. Издадена е от Университетското издателство на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Подобни статии

Top