Пловдивски студенти ще участват в заниманията с потребителите на ЦРДР – Асеновград

Услугата ще продължи да се предлага още година, след като договорът бе удължен

Центърът за ранно детско развитие (ЦРДР) към община Асеновград ще продължи дейността си още година. Това стана възможно, след като кметът на града доктор Христо Грудев подписа допълнително споразумение към договора, чрез което се удължава предоставянето на социалната услуга.

От нея ежедневно се възползват десетки потребители. Те получават безплатна подкрепа от различно естество, сред които психологическа и здравна. Предлагат се семейни консултации. Оказва се помощ на нуждаещи се от допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище и други. А за почти всеки празник потребителите получават образователни подаръци, както и материали от които имат нужда.

Този път, във връзка с отминалия Ден на народните будители, по-големите деца получиха специализирани, според възрастта си книги. На някои бяха подарени приказки, на други енциклопедии, а на трети – образователни четива. За най-малките пък бяха осигурени бебешки пелени и принадлежности.

Целта на центъра е да бъде максимално близо до потребностите на своите потребители и да ги подпомага, според възможностите си. Стойността на договора, след удължаването на срока, е в размер на 1 501 512,18 лева.

25 студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ ще подпомагат работата на центъра

През отминаващата си вече година ЦРДР проведе множество акции и кампании, с които ангажираше вниманието на потребителите и техните семейства. Постигнатите резултати са повишаване социализацията на ползващите услугата и подобряване качеството им на живот. Всички изпълнени дейности бяха популяризирани сред обществеността и това привлече вниманието на сериозни организации и институции, сред които и Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“.

Центърът получи предложение, в което ръководството на университета изразява желанието си студенти да си сътрудничат в работния процес с потребителите на услугата. Идеята е обучаващите се от II курс на специалност „Социални дейности“ към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ да извършват учебните си упражнения в ЦРДР към община Асеновград.

Предложението е свързано с осъществяване на практическа дейност – провеждане на част от лекциите по „Социални дейности в ранното детство“. В инициативата ще се включат 25 студенти. Те ще се запознаят със същността на услугата, като форма за подкрепа на рискови групи от деца и семейства. Реализирането на идеята ще се осъществи при първа възможност, във връзка с епидемичната обстановка.

Целта на сътрудничеството между ЦРДР – Асеновград и ПУ „Паисий Хилендарски“ е студентите да получат ценни съвети и да разберат на практика как се комуникира и оказва подкрепа в една такава институция. От своя страна, потребителите (и деца, и родители) ще се срещнат и ще се запознаят с различни от познатите за тях хора. Така ще може всички заедно да открият нови идеи, чрез които услугите да станат по-интересни и в същото време – още по-полезни.

Подобни статии

Top