Пловдивски учени учат роботите да разбират хората без думи

Международен екип от 11 учени,

ръководен от доцент д-р Никола Шакев – заместник-директор на Техническия университет – филиал Пловдив в продължение на 3 години ще създаде прагматични знания на роботите, така че те да могат да работят и “живеят” заедно с човека в обща среда. Проектът “Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство” е спечелил финансиране с 90 000 лева от Фонда за научни изследвания.

“За нас тематиката на проекта – съвместната работа на роботи с хора или на роботи с роботи в едно общо пространство е много интересна и перспективна. Досега от съображения за безопасността на човека, индустриалните роботи работят в отделени клетки. В тях човекът няма достъп, докато те работят“, обяснява доцент Шакев.

По думите му принципът е:

или човекът ще работи, или роботът ще работи, но не и двамата заедно. Новата концепция, която тласка роботиката напред, е споделената работа на човек и робот. Това предполага роботът да бъде екипиран с множество сензори, които да пазят човека.

„Важно е също така роботът да “разбира” човека. Начините на комуникация между човек и робот се променят много. При такава съвместна работа операторът може с побутване или отместване на робота да му покаже, че в момента работата на човека е по-важна и роботът трябва да се отдръпне. Други начин на комуникация, на който искаме да обучим роботите е чрез жестове. Целта на проекта е да помогне на роботите да навлязат по-успешно в жизненото пространство на хората- в индустриалната среда и в социалната среда. Това е неизбежна перспектива, която за да се случи, трябва да се решат чисто технически, но и фундаментални проблеми.” – пояснява доцентът.

Интелигентни поведения

1 2

Подобни статии

Top