Пловдивски ветеринари искат оставката на шефа на БАБХ и зам.-министър

Ветеринарите разпространиха до медиите свое изявление

Ветеринарните лекари от областната колегия на Българския ветеринарен съюз в Пловдив подкрепиха централното ръководство на съюза и поискаха оставките на изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и заместник-министъра на земеделието доц. Янко Иванов. Ветеринарите разпространиха до медиите свое изявление.

Вижте пълния му текст:

ИЗЯВЛЕНИЕ

от ОК БВС ПЛОВДИВ

Ветеринарните лекари от областна колегия  на БВС -Пловдив заставаме изцяло зад Централното си ръководство с искането  за незабавни оставки на изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и зам.-министър доц. Янко Иванов.

Ние сме в недоумение от ставащото в сектор „Ветеринарно обслужване“ по Програмата за надзор и ликвидиране на заразните болести по животните в България 2019-2021 г.

Силно сме обезпокоени от прилагането на чл. 46,ж. от ЗВДМ, според който ПНЛЗБЖ при необходимост се извършва от други /официални ветеринарни лекари на общините/ ветеринарномедицински специалисти. Към момента ветеринарните лекари от ОК на БВС Пловдив не са отказали по никакъв повод изпълнение на Програмата, напротив, сложили сме началото на Програма 2020 в условията на пандемична обстановка и извършваме Ваксинация „Син език“ по преживните животни.

Категорично не сме съгласни със Заповед РД 11-828/06.04.2020г. на Изпълнителния Директор на БАБХ за започване на прегледите за Американски гнилец по пчелите, Ваксинация „Антракс“ и „Заразен дерматит“  в личните дворове от официални лекари служители на БАБХ.

С тази заповед не става ясно и категорично:

  1. Отпадат ли задълженията на Регистрираните ветеринарни лекари/РВЛ/ към пчеларите по силата на договорите между тях, към преглед на пчелите?
  2. Въз основа на какво пчеларите трябва да потърсят официалните лекари, след като нямат договори с тях и на какво основание няма да се изпълни договора с РВЛ?
  3. По силата на съществуващите договори, след като РВЛ извършат прегледите, те ще бъдат ли включени в отчетите за плащане и дали ще се платят, а също така и тези, извършени от служителите на БАБХ?
  4. Дали ДФЗ ще признае тези прегледи извършени от РВЛ, а и тези, извършени от служителите на БАБХ, след като нямат договори с пчеларите, а са и контролен орган?
    1 2

Подобни статии

Top