Пловдивският общински инспекторат наложи глоби за 21 500 лева

ПОИ извърши над 1300 проверки на обекти за спазване на обществения ред и чистотата

Близо 1300 проверки в града за първото тримесечие са направили служителите на Пловдивския общински инспекторат, a 244 са приетите сигнали на гражданите, за които са направени и съответните проверки. Това съобщи директорът Борислав Димов, който представи доклад за работата на общинската структура.

Извършените проверки са в направленията: контрол, екология, чистота и обществен ред, както и по отношение на търговската и рекламна дейност.

„Радостно е, че нарушителите са малко и съставените актове за установяване на административни нарушения са 31“, посочи той, като уточни, че размерът на финансовата санкция е 21 500 лева.

Пловдивските инспектори осъществяват цялостен контрол за своевременното и качествено възстановяване на общинската инфраструктура при извършените аварийни и планови прокопавания, като за целта са направени 150 приемателни комисии.

Допълнително Пловдивският общински инспекторат продължава с ежедневните проверки заедно с районните администрации, Областната дирекция по безопасност на храните, РИОСВ, районните полицейски управления, икономическа и общинска полиция и Общинска охрана.

Извършените проверки обхващат обекти като: автосервизи и вулканизатори, такива търговска дейност с черни и цветни метали, нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба МПС. Инспектирани са физически и юридически лица за изхвърляне на строителни и битови отпадъци. За този период от годината са направени и сериозни проверки за спазване на Заповедите на Министъра на здравеопазването и Кмета на община Пловдив за изпълнение на мерките във връзка с епидемичната обстановка, свързана с ограничаване разпространението на COVID-19.

ПОИ ще продължи да работи за подобряване на жизнената среда на гражданите на Пловдив и подпомагане на контролните функции на кмета на Пловдив, заяви още Борислав Димов.

Подобни статии

Top