Пловдивският общински инспекторат с нов адрес

Пловдивският общински инспекторат се мести на нов адрес от понеделник –  улица „Лев Толстой” № 2.

Телефоните за контакт остават същите, а номерът на така нареченият „горещ телефон” е 6 111.

Пловдивският общински инспекторат осъществява контролната дейност за спазването от страна на всички физически и юридически лица, разпоредбите на действащите наредби на Общински съвет – Пловдив, законовите и подзаконовите нормативни актове на територията на община Пловдив.

Top