Пловдивският ОИЦ продължава кампанията си във висшите учебни заведения

Среща със студенти към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Среща със студенти към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проведе Областният информационен център на Пловдив. Експерти на Центъра представиха планирани процедури за прием на проектопредложения по оперативните програми, заложени в индикативните годишни работни програми за 2020 година.

Допълнителни подробности и примери бяха дадени по отношение на възможностите за по-малките ферми за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и местните инициативни групи в Област Пловдив, възможностите за ИКТ услуги по ваучерната система по проект на ИАНМСП, микрофинансиране за млади предприемачи към ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., както и с други програми за европейско финансиране за общини, млади предприемачи и граждански организации.

Дискусията е продължение на дългогодишното партньорство за популяризиране на информация относно финансирането на проекти в подкрепа на Кохезионната политика на ЕС.

Подобни статии

Top