Пловдивският окръжен съд от днес е с нов председател

Съдия Розалия Шейтанова встъпи официално в длъжността административен ръководител  – председател на Окръжен съд – Пловдив.

Съдия Шейтанова е избрана с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 3.07.2020 г. Така приключи конкурсната процедура за избор на председател на Окръжен съд – Пловдив, продължила повече от две години.

На церемонията по встъпването й съдия Шейтанова подписа акт за встъпване в длъжност. Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова й пожела да е здрава, винаги да е изпълнена с мотивация, да бъде силна и успешна по пътя на новите професионални предизвикателства.

Съдия Розалия Шейтанова заяви, че промяната, която настъпва от този момент за нея ще доведе до промени в Окръжен съд – Пловдив, но те ще бъдат конструктивни и с цел да имат положителен ефект върху цялостния облик на съда. Тя каза още, че се надява да срещне подкрепа по пътя за превръщането на Съдебната палата Пловдив в притегателен център за знаещи и можещи съдии и служители и в място, където и най-сложните и заплетени казуси намират бързо и високо експертно решение.

Розалия Шейтанова е завършила „право“ в Бургаския свободен университет. Работи от 1998 година, като целият й трудов стаж е в органите на съдебната система. Започнала е като младши прокурор в Районна прокуратура – Асеновград, а после и  прокурор в Районна прокуратура – Асеновград. От 2003 г. е съдия в Районен съд – Асеновград, като от 2003 г. до 2006 г. е заместник-председател на същия съд. От 2006 г. е съдия в наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. Притежава най –високият ранг съдия във ВКС и ВАС.

Подобни статии

Top