Пловдивският омбудсман с изнезена приемна на Копчетата - DC news

Пловдивският омбудсман с изнезена приемна на Копчетата

Изнесената приемна ще работи всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Институцията на Обществения посредник на територията на община Пловдив през изтеклите години освен всекидневно действаща приемна в сградата на Общински съвет – Пловдив на адрес: ул. „Авксентий Велешки“ 20, ет. 1, е провеждала и мобилни приемни при форсмажорни обстоятелства, а така също и изнесени приемни в сградите на районните кметства.

Водени от идеята да бъде разширен смисълът на функцията и ефективността на приемната, възнамеряваме да реализираме една нова инициатива, а именно: изнесена приемна на Обществения посредник, ситуирана на ул. „Княз Александър I“, гр. Пловдив – пред фонтана на пл. „Стефан Стамболов“.

На място ще се приемат сигнали и жалби лично от инж. Борислав Стаматов, Обществен посредник на територията на община Пловдив и от главен експерт към институцията. Същите могат да бъдат писмени (лично изготвени от гражданите) или устни, за което на място ще бъде попълван протокол след проведен предварителен разговор.

Предвидено е приемната да работи всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. като се използват слънчевите дни до края на м. ноември 2022 г., а при успех на инициативата, приемната може да работи и през други дни на седмицата, както и да бъде подновена и през идната 2023 г.

Подобни статии

Top