Пловдивският университет е домакин на  Кръгла маса на международно ниво - DC news

Пловдивският университет е домакин на  Кръгла маса на международно ниво

„Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“

В 10.30 часа в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се открива Кръгла маса „Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“.

Събитието е част от работната програма на екипа на Пловдивския университет с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, който е интегрална част от академичния консорциум, изпълняващ националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН.

Участници в кръглата маса ще бъдат преподаватели от трите университета в Гърция, в които се изучава български език, литература и култура: Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит“), Стефания Филипова-Мердзимеки (Университет на Македония, Солун) и Генчо Банев (Атински национален и Каподистриев университет).

От българска страна, освен екипът на университета, за смисъла, съдържанието и визията на програмата ще говори директорът на Института за литература при БАН доц. д-р Елка Трайкова, както и представители на ръководството на Филологическия факултет и университета.

Целите на този научен форум са: да бъдат обсъдени локалните модели на университетската  българистика днес в Гърция; да се стимулира интересът към изучаването на български език, литература и култура; да се насърчат научните изследвания по българистика; да се осъществи обмен на практики и затвърждаване на сътрудничеството в рамките на колегиума от България и чужбина.

Подобни статии

Top