Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ откри тържествено новата академична година - DC news

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ откри тържествено новата академична година

„Да си студент и ректор на Пловдивския университет е голяма чест!“, отбеляза в приветственото си слово ректорът проф. д-р Румен Младенов

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ откри днес тържествено новата академична 2022/2023 година.

Да си студент и ректор на Пловдивския университет е голяма чест!“, каза в приветственото си слово ректорът на най-голямото висше училище в Южна България проф. д-р Румен Младенов. Той допълни, че Пловдивският университет отстоява своето място на значим и водещ университет в България и припомни, че той е едно от седемте висши училища в страната, завоювали през 2021 г. статут на изследователски университет за четиригодишен период.

Официални гости на събитието, което се състоя в спортната зала на висшето училище, бяха:  проф. д-р Пламен Моллов – ректор на УХТ, проф. д-р Ани Белчева, дм – зам.-ректор на Медицински университет Пловдив, доц. д-р Цветанка Коловска – зам.-ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, доц. д-р Светла Янчева от Аграрен университет Пловдив, Олга Манолова – председател на настоятелството на ВУСИ, Антоанета Пакова – началник на РУО Пловдив, инж. Пламен Панчев – член на Съвета на настоятелите на ПУ и председател на УС на „Клъстер Тракия икономическа зона“, Боянка Иванова – член на Съвета на настоятелите на ПУ и член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, както и ректорите на Пловдивския университет в предишни мандати проф. д-р Павел Ангелов и проф. д-р Запрян Козлуджов.

Слово от името на първокурсниците произнесе Николета Каратабанова.

По традиция и тази година на първокурсниците бяха предадени символичният ключ, знамето на университета и копие на „История Славянобългарска“, написана от Паисий Хилендарски през далечната 1762 г. Тържествената церемония завърши с родопска кабагайда и музикален поздрав от студентите на Педагогическия факултет.

Тази година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ прие 3805 първокурсници в редовна и задочна форма на обучение в 104 специалности (27 от които са с обучение в редовна и задочна форма) от 26 професионални направления, от които 3081 по държавна поръчка и 724 платено обучение. Още 230 първокурсници прекрачват за пръв път прага на филиалите на висшето училище в Смолян и Кърджали.

Първите учебни занятия за новата академична година започнаха в 13:30 часа, съгласно предварително обявения график.

Подобни статии

Top