Пловдивските архитекти против събарянето на Партийния дом

Сградата била уникална

Камарата на архитектите в България (КАБ) се обяви против събарянето на бившия Партиен дом и изграждането на същото място на нова Опера. Това става ясно от становище на пловдивските архитекти, изпратено до медиите. То е взето на съвещание на регионалната колегия на КАБ по повод внесеното в местния парламент от зам.-кмета Александър Държиков предложение за промяна на предназначението на парцела, намиращ се на пл. „Централен“. Предложението на Държиков за отреждане на парцела под бившия Партиен дом за построяване на сграда – център за музикално сценично изкуство, съответстващо на внесеното на 25 май предложение на Фондация „Дом за Пловдивската опера“.

Според архитектите за да се освободи теренът за нова сграда на Пловдивската опера трябва да се унищожи съществуващата сграда на общинската администрация, ведно със съществуващата концертна зала. Според тях това не е целесъобразно, тъй като това е една от забележителните сгради в града.

Парцелът бил малък за нуждите на нова Опера

Освен това те смятат, че парцелът, който е с площ 3241 кв.м, би бил недостатъчен, за да се изгради на него нова Опера, която да е пълноценна съвременна оперна сграда. Очевидните недостатъци на това място са – малката площ, липса на удобни комуникации за обслужване на сценографски съоръжения и декори, липса на условия за паркиране, очаквания конфликт с археологията на подземно ниво и т.н.

От Регионалната архитектурна колегия твърдят също, че цит.:  „с местоположението и високия си силует, административната сградата на Община Пловдив се явява основен градообразуващ фактор за овладяване на площадното пространство и визуален репер на пешеходната ос – главна улица.“

Надеждата за визуално разкритие на Родопите от пешеходната зона с премахване на тази сграда била илюзорна, като се има предвид общия обем на еветуалната оперна сграда, чиято сцена би имала височина, близка до тази на сегашната.

„Разсъждавайки за това, дали Опера или Общинска администрация трябва да бъде разположена в центъра на града, то определено приоритет от гледна точка на обслужване на гражданите има административната сграда, заради което трябва да бъде запазена“, се казва още в становището на КАБ-Пловдив.

Освен това архитектите твърдят, че бившият Партиен дом е една от забележителните сгради в града, градена от известни имена в миналото.

Новите оперни сгради се ситуирали извън централната градска част

В становището на Регионалната колегия се казва още, че новите оперни сгради по света се изграждат на места, далеч от натоварената централна градска среда, разположени към открити пространства на заливи, реки и нови квартали. Те настояват за сериозно маркетингово проучване за бъдещия терен.

Становището на архитектите е внесено до общинския съвет и кмета на Пловдив.

Подобни статии

Top