Пловдивските магистрати подкрепят „Модел 4“ на павосъдната карта, работели „на конвейр“

Голяма част от съдиите считат, че този вариант за преструктуриране на съдебната система би решил доста от проблемите в нея

Голяма част от съдиите от съдилищата в Пловдивския апелативен район считат, че станалият известен „Модел 4“ за нова съдебна карта, би решил доста от проблемите в съдебната система, като един от тях е различната натовареност на съдиите в районните съдилища. Това стана ясно по време на среща на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов с магистрати и адвокати от Пловдивския апелативен район, която продължи до късно снощи.

„Новата съдебна карта се изработва в рамките на един проект. Самият подход предизвиква въпроси и се стига до обсъждането от ВСС. Основните критерии, които са заложени в този проект наистина поставят важни проблеми за това да се постигне равномерна натовареност на съдиите, да се търси възможност за кариерно развитие в системата. Но според мен тези критерии не са достатъчни. Защото съдът се вписва в цялата система, а неговата дейност рефлектира въхру потребителите – гражданите. В крайна сметка съдът не работи за себе си, а за гражданите“, подчерта в началото на срещата министър Стоилов.

Правосъдният министър: Преструктурирането на съдебната система трябва да отговаря на ясни критерии

По думите му въпросът не е къде да има и къде да няма районни съдилища или териториални отделения, а как ще се разпредели подсъдността най-вече в районните и окръжните съдилища.

Ето какво още каза служебният министър:

По време на дискусията стана ясно, че председателите на по-големите районни, както и тези от окръжните съдилища, застават зад т.нар. „Модел 4“. Според тях с този модел не се закриват структури, а част от по-малките и ненатоварени районни съдилища ще бъдат преструктурирани в териториални поделения. Така се запазват правораздавателните функции, остават службите за съдимост, а по места ще могат да се гледат дела за кражби, телесни повреди, издръжки, за управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици и др.

В големите районни съдилища натоварването на съдиите е огромно, обединиха се много от изказващите се. Според тях е необходимо то да се изравни.

Според председателя на Районния съд в Хасково Пламен Георгиев, високата натовареност води до невъзможност да се проучват делата в дълбочина. Натоварването водело до безкрайно уморени съдии, които се затрудняват да осигурят качествено правосъдие. Георгиев, както и много от колегите му, настояха да се помисли как да бъдат захранени районните съдилища с кадри, тъй като много от съдиите се явяват на конкурси за окръжните съдилища, но конкурси за младши съдии и магистрати в районните не се обявяват от Висшия съдебен съвет или пък се проточват с години.

„Ние работим на конвейр“, оплака се председателят на районния съд в Димитровград Иван Маринов. По думите му месечно на всеки съдия в Димитровград се падат средно по 52 дела.

Съдия Иван Бекярски от Районния съд в Пловдив пък допълни, че много от съдиите нямат личен живот, работят в събота и неделя и призова за въвеждане на електронно правосъдие и еднаква натовареност.

1 2

Подобни статии

Top