Пловдивските пожарникари протестират от днес, в недяля се събират пред Парламента - DC news

Пловдивските пожарникари протестират от днес, в недяля се събират пред Парламента

Пловдивски пожарникари излизат на протести от днес.

Протестите на регионално ниво ще се изразяват в пускането на звукова и светлинна сигнализация, като това няма да се отрази на оперативната готовност.

 Законопроектът за държавен бюджет на Република България за 2022 година не отразява потребностите на българските граждани по отношение на тяхната сигурност и безопасност, като не се предвиждат мерки, които да гарантират достоен труд и заплащане на служителите в МВР. Законопроектът не кореспондира с основните стратегически цели на Коалиционното Споразумение и по-конкретно на Приложение 10 – Вътрешна сигурност. Очевидно няма политическа воля да се изпълни договореното между коалиционните партньори справедливо възнаграждение и техническа обезпеченост на служителите на МВР. За пореден път се отлага решаването на проблемите, свързани с нарушаването на основни конституционни права на служителите в МВР – правото на достоен труд, здравословни и безопасни  условия за полагането му, което да съответства на извършената работа.  В проектът не е отчетена инфлацията, която води до ръст в цените на 94% при потребителската кошница. Не е отчетена и диспропорцията при заплащането при отделните ведомства в сектор Сигурност, като при служителите от МВР , изоставането е 15%. Важно е да се подчертае, че липсва диалог с нас като синдикална организация – проектобюджетът не е обсъждан с нас на никое ниво! В него няма  предвидено финансиране за изготвяне на структурен и функционален анализ на МВР, който да доведе до нова визия на системата – оптимизация на структурни звена, намаляване на бумащината, повишаване качеството на услугата сигурност за гражданите.

В неделя ще участват в обявения национален протест на СФС МВР в София от 13.30 часа пред сградата на Парламента.

 

Подобни статии

Top