Пловдивските пожарникари се отчетоха

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ набеляза и приоритетите си

Пловдивската пожарна получи висока оценка за дейността си през изминалата 2019 година. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив днес отчете дейността. Данните за работата на служителите по всички направления на дейност през изминалата година бяха оповестени от пловдивския директор комисар Георги Мангараков.

На отчета присъстваха областният управител на Пловдивска област Дани Каназирева, заместник-директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ ст. комисар Асен Игнатов, директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Йордан Рогачев, началникът на отдел „Обществен ред и управление на кризи“ в Община Пловдив Емил Вълков, Костадин Пейчинов – инспектор „Противопожарна охрана на сгради“ в Община Пловдив, началници на сектори, групи и районни служби към пловдивската пожарна.

По време на срещата бяха обсъдени различни въпроси и набелязани приоритетните задачи и възможности за развитие на дейността:

Поддържане на висока степен на оперативна готовност на силите и средствата за пожарогасителна и спасителна дейност с цел бързо реагиране при ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации; Повишаване нивото на професионална подготовка на служителите от всички направления на дейност чрез обучения, семинари, тренировки и учения; Подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единна спасителна система и оказване на методическа помощ на органите на местната изпълнителна власт за повишаване капацитета им и осигуряване на единен подход при реализиране на политиките за защита при бедствия; Повишаване на качеството на осъществяваните държавен противопожарен контрол и контрол по спазване на Закона за защита при бедствия; Подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво с цел повишаване на ефективността им; Разширяване обхвата на провежданата информационно-разяснителна дейност и обучението сред органите на изпълнителната власт и населението чрез търсене и използване на различни комуникационни канали; Подобряване на социално-битовите условия в структурните звена на РДПБЗН Пловдив.

1 2

Подобни статии

Top