Пловдивските съветници прегласуваха правилника на ОКТ и таксите за удостоверения на таксиджиите

Това стана по време на една от най-кратките сесии на Общинския съвет под тепетата

С пълно единодушие и без всякакви дебати пловдивските общински съветници прегласуваха преди минути върнатите решения от вр. и.д. областен управител Евелина Апостолова.

Съветниците се събраха за една от най-кратките си сесии днес и приключиха работа за не повече от 15 минути. Поводът бе писмото от областна управа, с което бяха върнати като незаконосъобразни новият правилник на ОП „Организация и контрол на транспорта“ и измененията в Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, които засягаха таксите за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на превоз на пътници, промяна в обстоятелствата, в списъците на водачите и автомобилите, както и за издаване на дубликат за удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

Двете предложения бяха върнати като незаконосъобразни заради това, че допускат предварителното им изпълнение, а това води до противоречие с правните разпоредби. Според тълкуването Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение може да се допусне само за силата на субсидиарното прилагане, но не и за решението, с което се приемат нормативните административни актове.

В много бърз порядък и почти единодушно двете решения бяха гласувани, като правилникът на ОКТ бе приет с 39 гласа „за“, а измененията в наредбата за таксите и цените на услуги – с гласовете на 41 съветници.

Така, поради изчерпване на краткия дневен ред, сесията бе закрита.

Снимки и видео: Фейсбук/Общински съвет Пловдив

Подобни статии

Top