Пловдивските съветници приеха бюджетната прогноза за догодина

Против гласуваха 11 съветници

С гласа 34 „за“ общинските съветници приеха проектобюджета на Община Пловдив за 2022 година и актуализираната бюджетна прогноза за 2023 година и 2024 година. Против гласуваха 11 съветници.

От БСП се обявиха против заради заложените нови заеми и факта, че до 2024 година бюджетите ще са на минус. Против гласуваха и от „Демократична България“.

В параметрите на проектобюджета за следващата година са предвидени общо приходи от 176 милиона 621 хиляди лева, а разходите са за 187 милиона 636 хиляди лева. Там е включен и нов заем, в размер на 12 милиона 882 хиляди лева за изграждане на нова клетка на Депото за битови отпадъци в село Шишманци и за рекултивация на съществуваща клетка.

„Трябва да изградим трета клетка на депото, защото няма къде да извозваме отпадъците. Но не е сигурно, че ще теглим нов заем, просто сме го заложили в проектобюджета“, обясни заместник-кметът Величко Родопски.

Прогнозата е, че Пловдив ще започне 2022 година с дълг от 31 милиона 902 хиляди лева, а в края на годината той ще е 67 милиона 459 хиляди лева. В края на 2023 година, когато ще изтече мандата на това управление на Пловдив, дълговете на Общината ще са 82 милиона лева.

От прогнозните разчети става ясно, че приоритетни са редица проекти, свързани с ремонти на булеварди, нови пътни връзки и учебни заведения.

Сред най-големите проекти е този за изграждане на надлез с развръзки между бул. „Христо Ботев” и „Македония”, който да замени Бетонния мост. За съоръжението са необходими 35,3 млн. лева.

Сред приоритетните обекти са още довършването на булевард „Северен”, със стойност от 30 400 000 лв. и нов мост над река Марица за 30,3 млн. лева.

Предвидени са и значителни средства за нови пътни връзки, ремонт на улици и за подобряване на образователна и здравна инфастуктура.

Източник: Радио Пловдив

Подобни статии

Top