Пловдивските съветници се събират на най-важната си сесия

Заседанието започва в 9 часа. Дневният ред е кратък, но съществен

Пловдивският Общински съвет се събира на кратка – според дневния ред, но важна по същество сесия. Старейшините ще приемат обща декларация срещу концесиите на кариерите за добив на инертни и строителни материали в селата Първенец и Белащица и ще ангажират кмета Здравко Димитров да запознае с проблема министър-председателя, МОСВ, министъра на икономиката, областния управител РИОСВ – Пловдив.

Съветниците трябва да приемат и стратегия за управление на общинската собственост и програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.

Сред съществените точки е тази за официалното прекратяване конкурса за избор на управител на МБАЛ „Св. Мина“, както освобождаване на досегашния контрольор на болницата и избор на нов.

Кулминация на заседанието обаче, ще са дебатите и гласуването на бюджета за 2020 година.

Подобни статии

Top