Пловдивските съветници се събират за последна сесия в първия месец на годината

Дневният ред е кратък – 6 са редовните и 3 извънредните точки

Последната за януари общинска сесия събира пловдивските съветници днес. Едва девет точки ще влязат в дневния ред на заседанието, което е с начален час 9.00 часа и е открито за всички пловдивчани, имащи интерес към актуалната местна политика.

Съветниците трябва да одобрят осигуряване на част от средствата за реализиране на проект Нациолнална стипендия „С усилия към звездите“, учредена от фондация „Културни перспективи“ и „КЦМ 2000“. Ще бъде приета годишната програма за развитието на читалищната дейност в Община Пловдив, ще се гласува отчета за изпълнение на годишната програма за развитие на туризма в Пловдив за 2019 година и приемане на годишната програма за 2020 година.

Важни са точките, касаещи одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на „Филипово“, а също и одобряване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) на „Пета градска част“ на Пловдив.

За пловдивчани е добре да знаят, че по предложение на кмета Здравко Димитров в извънреден порядък влиза точка за допълнение към местните общи правила, засягаща автобусния превоз. С това допълнение се одобрява разпределението на допълнителни средства за субсидиране на пловдивските превозвачи.

Подобни статии

Top