Пловдивските СПС обучиха полицаи-стажанти в Пазарджик

Бъдещите полицаи ще работят в ГДНП и метрото

Активно продължават занятията с практическа насоченост със стажантите на първоначална полицейска подготовка в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР.

Този път обучението бе проведено от опитните служители на сектор „Специализирани полицейски сили” при Областната дирекция на МВР в Пловдив. В него взеха участие и преподавателите от секция „Обща полицейска подготовка” при ЦСПП-Пазарджик. Занятието обхвана стажанти, които ще изпълняват служебните си задължения в Главна дирекция „Национална полиция” и сектор „Метрополитен” при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Основната тема на обучение бе свързана с опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия. На обучаемите бяха демонстрирани възможностите на специалното полицейско оборудване, неговото правилно поставяне и използване. Бяха изяснени основните принципи и базови тактически познания при охрана на масови мероприятия от всякакъв вид. Акцент бе поставен и върху стриктното и точно изпълнение на полицейските правомощия, опазване живота и здравето на гражданите и участващите в охраната полицейски служители.

Провеждането на занятия с реално прилагане на полицейски правомощия имат изключително значение за правилното формиране на практически умения и навици у младите полицейски служители. Те ги поставят в ситуации близки до реалните и дават възможност утвърждаване на екипния модел на работа.

Подобни статии

Top