„По крепостните стени на Филипопол“ ще се бори за 10 млн. лв.

Общественото обсъждане на проекта е на 7 януари

Община Пловдив организира обществено обсъждане на проекта „По крепостните стени на Филипопол“. С него администрацията ще кандидатства за близо 10 милиона лева по Оперативна програма „Региони в растеж“, парите са специално за културна инфраструктура.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“ има за цел да подкрепи недвижими културни ценности със световно и национална значение, които притежават значителен туристически потенциал.

Обсъждането ще се проведе на 7 януари от 16, 30 часа в заседателната зала на пловдивския Общински съвет.

 

Подобни статии

Top