По вариант 1 ще пишат седмокласниците на изпита по Български език и литература - DC news

По вариант 1 ще пишат седмокласниците на изпита по Български език и литература

Изпитът започва в 10.00 ч., от 9:00 ч. започва националното външно оценяване на десетокласниците

Над 110 хиляди седмокласници и десетокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Те ще положат изпитите в училищата, в които учат.

Учениците ще се допускат в сградите срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черен химикал. На външното оценяване по математика учениците могат да използват свитък с формули.

В 8 без 15 тази сутрин в Министерството на образованието беше изтеглен Вариант 1, по който да работят седмокласниците. Изпитът по български език и литература за повече от 60 000 ученици от 7 клас започва в 10 часа. Той продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 часа.

В Пловдив и региона изпити се провеждат в 140 училища, като за правилното им протичане следят 1930 квестори. С разрешението на РЗИ на изпит се явяват дете болно от шарка и друго дете със здравни проблеми. И двете деца са настанени в отделни класни стаи.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

До 8,30 ч. трябва да са в клас над 52 000 десетокласници. Те се явяват на подобен изпит за втора поредна година.  Тяхното външно оценяване започва в 9 часа. В Пловдив и областта на изпит се явяват близо 5 300 ученици от 10 клас, от тях шестима са със специални образователни способности.

Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути – два слети учебни часа.

Всички ученици, и от 7 и от 10 клас, днес провеждат изпита в собствените си училища.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г.

На 16 юни, четвъртък, е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Снимка: БНТ

Подобни статии

Top