Почетен знак на Президента беше връчен на МУ-Пловдив

Отличието бе връчено от секретаря на президента по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов

По повод 75-годишнината от създаването Медицински университет – Пловдив беше удостоен с Почетен знак на Президента на Република България. Той се връчва за значим принос към обучението на поколения лекари, стоматолози, фармацевти, както и за формиране на стандартите за провеждане висококачествено висше образование и квалификация на медицинските специалисти в Република България. 2020 година е юбилейна за МУ – Пловдив и отбелязва 75 години от въвеждане на обучението по медицина в Медицински факултет и 50 години от създаването на Факултета по дентална медицина.

Отличието от името на Президента на Република България Румен Радев беше връчено на ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева от секретаря на президента по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов.

„Ако за историята 75 или 50 години са само миг, за един университет тези десетилетия са дълго време на упорито изграждане, непрекъснато развитие и утвърждаване. За съжаление КОВИД-19 ни постави в невъзможност да отбележим тези юбилеи присъствено – с нашите преподаватели, студенти, колеги и партньори”, каза в словото си пред Академичния съвет ректорът проф. д-р Мариана Мурджева.

Тя е убедена, че от погледа на настоящето, можем уверено да заявим, че за 75 години МУ-Пловдив се утвърди като авторитетна образователна и научна организация, а Медицински факултет и Факултета по дентална медицина са водещите му структури със значима позиция в националното обучение на медици и на дентални медици.

„През последните години МУ-Пловдив продължава да изгражда модерна инфраструктура и непрестанно да обновява материалната си база. Но най-важното е академичният дух – непрекъснатият стремеж към усъвършенстване и високо качество, страстният копнеж към знанието, истината и мъдростта. Този дух е немислим без нашите студенти”, каза още проф. Мурджева.

1 2

Подобни статии

Top