Почистиха района на „Червената стена“ край Бачково

В почистването участваха служители на РИОСВ – Пловдив, поводът е Световният ден на околната среда

Днес служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) почистваха района около границите на резерват „Червената стена“. От сутринта до ранния следобед те събраха 8 чувала с отпадъци, като тяхното извозване и последващо депониране е организирано съвместно с община Асеновград. Инициативата се провежда символично на 5 юни – Световния ден на околната среда. Освен да освободят природата от изхвърлените отпадъци, чрез нея РИОСВ – Пловдив иска да насочи общественото внимание към проблема с безразборното изхвърляне на боклук в околната среда от гражданите и замърсяването на околната среда.

Усилията на екоинспекторите бяха насочени към най-посещаваната част от екопътека „Бачковски манастир – Аязмото в местността „Клувията““. Тази територия попада в границите на бившата буферна зона към резерват „Червената стена“, прекатегоризирана в защитена местност „Клувията – Дива вода“. Тази защитена местност, резерват „Червената стевна“, както и цялата територия на община Асеновград попадат в границите на биосферен парк „Червената стена“, одобрен от ЮНЕСКО по програмата „Човекът и природата“ през 2017 година.

1 2

Подобни статии

Top