Почистват коритото на Чая в Бачково - DC news

Почистват коритото на Чая в Бачково

Подобно почистване там не е извършвано повече от 25 години

Стартира почистването на растителността от коритото на река Чая в района на село Бачково. Дейностите започнаха през миналата седмица – още преди падналите в последните няколко дни валежи, с цел превенция.

Това стана възможно след приключена процедура и издадени разрешения от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив, съгласувани с Басейнова дирекция – Пловдив, Регионална дирекция по горите – Пловдив, Риболовен клуб „Балканка“ и експерти и юристи от община Асеновград.

На растителността, която бе определена за премахване, беше направен предварителен оглед, след което – маркиране. Отстраняването на общо 155 дървета и храсти (по асортиментна ведомост) се осъществява в речното корито – в регулационните граници на село Бачково. Защитените видове няма да бъдат премахвани.

Дейността се осъществява с цел да се осигури нормалната проводимост на водата при пълноводие на реката. Такова почистване на речното корито на територията на село Бачково не е извършвано повече от 25 години

Подобни статии

Top