Почистват резервоара на биоцентралата в село Труд

РИОСВ-Пловдив уведомява всички заинтересовани

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив уведомява всички заинтересовани, че от днес започва почистване и последващо отваряне на резервоара за течен биотор в биоцентралата в село Труд.

Течната фракция и сухият биотор ще бъдат извозвани и предавани на външна фирма, която ще ги съхранява в собствени съдове. Остатъчното количество течен биотор ще бъде източен с цистерни от съда с цел непозволяване на евентуални разливи при отварянето.

Периодът на извозването му е 9-10 ноември. На 12 ноември пък е планирано да бъде отворен резервоара и да започне извозване на сухата фракция вътре. След тази дата предстои монтаж на оборудване за затваряне на съда.

Изброените дейности са в изпълнение на издадената от директора на екоинспекцията заповед за принудителното й спиране. РИОСВ – Пловдив ще уведоми Държавен фонд „Земеделие“ за предстоящото извозване на торова маса с цел осъществяване на превантивен контрол по заповедта за забрана за наторяване в уязвими зони в настоящия период на годината.

Подобни статии

Top