Почти всички родители в Асеновград пуснаха децата си на детска градина и училище - DC news

Почти всички родители в Асеновград пуснаха децата си на детска градина и училище

Вижте посещаемостта на училища и детски градини в община Асеновград към 05.01.21 г.

Справка за посещаемостта на училища и детски градини на територията на община Асеновград към 17:00 ч. на 05.01.21 г. Почти всички родители пуснаха децата си в класните стаи във втория ден след частичното премахване на ограниченията, въведени заради разпространението на коронавируса.

Ето и справката:

В двете сгради на ДГ „Зорница“ са присъствали общо 204 деца: 109 деца в централна сграда и 95 деца – във филиала в ж.к. „Запад“. Общо по списък детското заведение се посещава от 310 деца: 161 деца в централна сграда и 149 деца – във филиала в ж.к. „Запад“. Няма деца, които ползват онлайн обучението.

ДГ „Щастливо детство“ – 46 деца. По Списък децата са 77. Няма деца, които се обучават в електронна среда.

ДГ „Пролет – общо 116 деца в централната сграда в Асеновград и във филиала в село Боянци. По списък децата са 169. Няма деца, които се обучават в електронна среда.

ДГ „Асенова крепост“ – 142 деца. По списък са 210 деца, които са на присъствена форма на обучение.

ДГ „Надежда“ – 132 деца. През декември 2020 г. всички са били включени в обучение в електронна среда. В момента няма включени деца в онлайн обучение. За едно дете родителите са подали заявление за самостоятелна организация и се решение за това, на експертната комисия от РУО – Пловдив.

ДГ „Никола Вапцаров“ – 178 деца. По списък са 282. Няма деца на онлайн обучение.

ДГ „Мир“ – 105 деца в централната сграда в Асеновград и 10 във филиала в село Стоево. По общо в двете сгради се обучават 193 деца.

ДГ „Дружба“ – 93. По списък са 163 деца.

ДГ „Радост“ – кварталите „Долни Воден“ и „Горни Воден“ – 86 деца. Общо по списък – 142.

ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград – 494 деца, заедно с подготвителната група и учениците от I – IV клас. Едно дете се възползва от онлайн обучението.

ОУ „Отец Паисий“ – село Тополово – всички деца от I – IV клас се обучават в присъствена форма.

ОУ „Отец  Паисий“ – Асеновград – общ брой ученици от I – IV клас – 198. Към 05.01.21 г. са отсъствали четири деца, а пет са били на онлайн обучение.

ОУ „Отец Паисий“ – село Мулдава – 27 ученици от I – IV клас се обучават присъствено.

ОУ „Никола Вапцаров“ – Асеновград – общ брой ученици в училището – 570 I – VII клас. Брой ученици на присъствено обучение – 243.

В СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Асеновград се обучават общо 1 002 ученици. От тях 725 са на онлайн обучение (от V – XII клас) и 277 присъствено – от I – IV клас.

ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград всички 24 деца от подготвителните групи са в присъствена форма. Общо 399 са учениците от I – IV клас. От тях 397 са в присъствена форма и двама – на онлайн обучение.

В ОУ „Панайот Волов“ – квартал „Долни Воден“ в Асеновград се обучават 176 ученици. От тях 101 от I – IV клас са в присъствена форма на обучение. Няма ученици от начален етап в обучение от разстояние в електронна среда.

ОУ „Ангел Кънчев“ – Асеновград общо ученици в обучение 257, от които три са в електронна среда.

В СУ „Свети княз Борис І“ – Асеновград – 150 ученици от I до IV клас са в присъствена форма. По списък са 155. Пет ученици отсъстват поради заболяване.

Подобни статии

Top