Подаваме коригираща данъчна декларация до 2 октомври

Тази година за първи път

физическите и юридическите лица, които са установили пропуски в подадените от тях годишни данъчни декларации/ГДД/, по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за юридическите лица, имат възможност да подадат еднократно в срок до 2 октомври (30 септември е неработен ден) коригираща декларация за 2016 г.

От Агенцията за приходи информират, че е извършен анализ на предоставената от куриерските дружества информация за лица, които през 2016 г. са ползвали куриерски услуги – доставки на пратки с наложен платеж или пощенски паричен превод на територията на страната.

Информацията е съпоставена с декларираните от тях данни и подадените декларации по Закона за данък добавена стойност/ЗДДС/ и годишни данъчни декларации. След установяване на несъответствия между получените приходи и декларираните такива НАП приканва лицата за тяхното деклариране по надлежния ред.

Лицата, които не са подали в законоустановения срок ГДД за получени от тях приходи/доходи през 2016 г., в това число и доходи от търговска дейност в Интернет, могат да я подадат своевременно, като глобата за не подаването и в срок, за физически лица, е в размер до 500 лв.

От НАП напомнят, за възможността представянето на документи към Агенцията да става и по електронен път, чрез използването на персонален идентификационен код/ПИК/ или чрез квалифициран електронен подпис, с което се пести време и за подаването им може да се използва почивен ден.

 

Подобни статии

Top