Подменят казаните за смет в Асеновград (СНИМКИ)

Ще се подменят по 15% от контейнерите годишно в първите три години от договора

Община Асеновград възложи подмяната на стари и с нарушена цялост съдове за смет в града.

В квартал „Лозница“ 300 броя контейнери от тип „бобър“ и „лодка“ бяха заменени с чисто нови индивидуални от вида „кука“. Теренът в квартала е много труден за обслужване от автомобилите на сметопочистващата фирма и затова се наложи смяна на съдовете за смет. Така ще се събират по-ефикасно битовите отпадъци и ще се преустанови образуването на нерегламентирани сметища.

Подмяната на контейнерите бе заложено в новия договор, сключен за сметосъбиране и сметоизвозване. Съдове за смет тип „кука“ бяха поставени на улиците „Сини връх“, „Дружба“, „Родолюбие“, част от „Мануш войвода“, „Росица“, „Бяла черква“ и „Преспа“. Всички тези улици се обслужват по график – всеки вторник и петък. На всички граждани в района бяха дадени и указания как да ползват контейнерите.

Съдовете тип „лодка“ от същата зона бяха преместени на друго подходящо място. Те бяха поставени в новия гробищен парк.

В продължение на седмица служители от Отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград наблюдаваха района и предупреждаваха хората да не изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места. С превантивна цел бяха поставени и предупредителни табели.

Поставиха и нови кошчета за боклук

Още 30 нови кошчета за отпадъци са разположени в центъра на Асеновград – по площада и край НЧ „Родолюбие“. В кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“ бяха подменени 100 индивидуални съдове за смет тип „кука“.

Нови 30 контейнера от вида „бобър“ бяха разположени и на централни улици в Асеновград, сред които „Цар Иван Асен II“, „Александър Стамболийски“, булевард „България“ и други. Това е извън предвидената по договор 15-процентна подмяна на контейнери.

Според сключения договор между общината и почистващата фирма, „изпълнителят се задължава да предостави за ползване в срок до 15 дни, след влизане в сила на договора и за целия период на изпълнението му, нови съдове за отпадъци, както следва: 900 броя – „бобър“; 2 610 броя – „кука“; 45 броя – „лодка“. Подмяната ще се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол“.

Междувременно, продължава машинното миене и метене на улиците в града.

Ръчно се почистват от 40 служители Централна градска част и някои от второстепенните улици в Асеновград. Сметопочистването в града се извършва ежедневно по график, като при възникнали сигнали и проблеми се реагира своевременно. Два пъти месечно се събират и едрогабаритни отпадъци.

Припомняме, че гражданите могат да ползват и площадката за безплатно депониране. През септември бяха почистени и отпадъци, натрупали се на нерегламентирани за целта места. Сред тях – в Индустриалната зона край река Чая и в село Боянци.

Подобни статии

Top