Подменят кухненското оборудване на социалната трапезария в Раковски

Кухнята обслужва общо 250 потребители

Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща включените в програмата „Домашен социален патронаж“, ще бъде доставено и монтирано по проект на община Раковски. Общинското ръководство кандидатства пред  Фонд „Социална закрила“ с проект, одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.  Общата му стойност е 27 хил. лева, от които 24 хил. лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината.

Кухнята обслужва общо 250 потребители на услугата Домашен социален патронаж – възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването.

Закупуването на ново кухненско оборудване ще допринесе за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята и по-бързо приготвяне на храната. Освен това така ще се осигури достъп на по-голям брой граждани до качествена социална услуга в обичайната домашна среда. Реализираните икономии ще бъдат насочени към други дейности, свързани с подобряване качеството на предоставяните социални услуги.

В началото на месец юли ще бъде подписан договор между Фонд „Социална защита“ и община Раковски за изпълнение на проекта.

Снимка: zapetrich.com

Подобни статии

Top