Подменят печките на твърдо гориво с екологични уреди по проект на община Асеновград - DC news

Подменят печките на твърдо гориво с екологични уреди по проект на община Асеновград

С реализацията на европейски проект домакинствата в община Асеновград

ще могат да заменят старите си отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични алтернативи

Община Асеновград ще е допустим бенефициент по Приоритет „Въздух“ на одобрената преди няколко дни от Европейската комисия Програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027 г. Във връзка с това, общината ще разработи мащабен проект, чрез който ще се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фините прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства.

Това означава, че домакинствата на територията на цялата община, които се отопляват на твърдо гориво, ще могат, след подаване на заявление и съответно одобрение по проекта, да заменят отоплителните си устройства на дърва и въглища с екологични алтернативи – като климатици, отоплителни уреди на пелети и други.

Първата стъпка от разработването на проекта ще е извършване  на социологическо изследване, чрез което ще се проучат нагласите на домакинствата, живеещи на територията на общината и отопляващи се на твърдо гориво, относно възможността да се възползват от безвъзмездно финансиране и да подменят отоплителните устройства в техните жилища.

В изследването те ще могат да посочат и с какви нови  топлоуреди биха  искали да заменят старите. Събраните данни от изследването ще послужат като основа при разработването на проектното предложение.

Поради тази причина община Асеновград апелира всички граждани, които ще бъдат анкетирани, да дават коректни  и достоверни отговори.

Очакванията са проектът да стартира през първата половина на 2023 г. и да се реализира в рамките на 5 години.

Подобни статии

Top