Подновяването на работата по ст. „Христо Ботев“ е все по-близо

От Фонда за градско развитие потвърдиха, че Колежа попада в обхвата на дейностите, които могат да бъдат финансирани от тях

Ръководството на ПФК Ботев АД и представители на Фонд за градско развитие имаха среща, на която са обсъдени бъдещите действия по довършването на стадион „Христо Ботев“. Това съобщават от официалната си страница „жълто-черните“.

На срещата е потвърдено, че след полученото миналата седмица от УО на ОПРР становище и получените писма за принципна подкрепа от междинното звено при Община Пловдив за финансиране чрез финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ ОПРР 2014 – 2020,  както и на кмета на Община Пловдив, проектът „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“ попада в обхвата на дейностите, които са допустими за финансиране и е възможно той да бъде финансиран под формата на заем от Фонд за градско развитие.

На срещата бяха обсъдени необходимите действия, които следва да бъдат извършени, както и документите, които следва да бъдат представени от ПФК Ботев АД по отношение на функционалността на обекта, изискванията към бизнесплана и предоставяне на необходимите обезпечения.

Подобни статии

Top