Подобряват административното обслужване в КАТ-Пловдив

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2018 г.

Административното обслужване в КАТ-Пловдив ще бъде подобрено, след като днес Министерски съвет гласува допълнителни разходи по бюджетана МВР в размер на 2 130 500 лв. за тази цел.

Освен в сектор „Пътна полиция“ в Пловдив, ще бъде подобрено административното обслужване в същите сектори и в още три големи полицейски дирекции – СДВР, ОДМВР-Варна и дирекцията в Бургас.

Правителството одобри също допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързан с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, на обща стойност 2 076 000 лв.

Средствата по Постановлението са за дейности, които са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Министерският съвет одобри също така вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за настоящата година, които целят увеличаване на разходите по политиките в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред и политиките в областта на управлението и развитието на системата на МВР.

Подобни статии

Top